Artes e humanidades

Grao en Información e Documentación

Enxeñaría e arquitectura

Grao en Enxeñaría Eléctrica

Ciencias

Grao en Bioloxía

Ciencias da saúde

Grao en Terapia Ocupacional

Ciencias sociais e xurídicas

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

CONSULTA AS SAÍDAS PROFESIONAIS