Artes e humanidades

Grao en Humanidades

Enxeñaría e arquitectura

Grao en Enxeñaría Mecánica

Ciencias

Grao en Bioloxía

Ciencias da saúde

Grao en Enfermaría (Ferrol)

Ciencias sociais e xurídicas

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

CONSULTA AS SAÍDAS PROFESIONAIS