Artes e humanidades

Grao en inglés: estudos Lingüísticos e Literarios

Enxeñaría e arquitectura

Grao en Enxeñaría Mecánica

Ciencias

Grao en Química

Ciencias da saúde

Grao en Enfermaría (A coruña)

Ciencias sociais e xurídicas

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)

CONSULTA AS SAÍDAS PROFESIONAIS