Grao en Bioloxía

2015/2016 · 240 créditos · Plurilingüe
en

Os titulados en Bioloxía responden a unha ampla gama de necesidades socioeconómicas e culturais da sociedade actual, pois a bioloxía é un elemento clave no desenvolvemento dunha sociedade e unha economía sustentable e do coñecemento. Á actividade docente únese na actualidade á divulgación do coñecemento científico

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Industrias farmacéuticas e agroalimentarias
  • Industria de perfumería, cosmética e produtos de hixiene personal
  • Industria agroquímica
  • Biotecnoloxía
  • Acuicultura

Facultade de Ciencias

Campus da Zapateira
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis