Grao en Química

2015/2016 · 240 créditos · Plurilingüe
en

O Grao en Química ten como obxectivo fundamental que os estudantes acaden os coñecementos e as competencias profesionais polos que se rexen os colexios profesionais de químicos (Decreto do 9 de marzo de 1951; Orde do 10 de xaneiro de 1952 e Orde do 9 de decembro de 1961; Lei 2/1974, do 13 de febreiro; Lei 7/1997, do 14 de abril; Real decreto lei 6/2000, do 23 de xuño; e Real decreto 3428/2000, do 15 de decembro), o que lles permitirá aos titulados desenvolver o labor profesional de químicos.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Industrias farmacéutica, alimentaria, electrónica, de plásticos, de fibras sintéticas, de caucho, etc.
  • Industria de perfumería, cosmética e produtos de hixiene personal
  • Explotación industrial racional e sostenible dos recursos naturais (petroquímicas, siderúrxicas, metalúrgicas, madereiras, papeleiras, cementeiras, cerámicas, etc.)
  • Produtos auxiliares para a industria (disolventes, aditivos, catalizadores, lubricantes, pinturas, etc.)
  • Industria agroquímica

Facultade de Ciencias

Campus da Zapateira
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis