Grao en Enfermaría (Ferrol)

2015/2016 · 240 créditos

O título de Grao en Enfermaría da UDC ten como obxectivo a formación de enfermeiras/os xeneralistas con preparación científica, humana e capacidade para:

- Responder ás necesidades de coidados de saúde das persoas, familias, grupos e comunidades, dende unha percepción integral da persoa.

- Establecer relacións interpersoais empáticas e eficaces con doentes, familias e equipo de traballo.

- Actuar baseándose nos principios éticos, respectando os valores e dereitos individuais e mantendo a dignidade persoal.

- Utilizar o pensamento crítico, a practica reflexiva e a metodoloxía científica.

- Construír e contribuír ao desenvolvemento persoal, profesional e social.

A formación clínica comeza con prácticas simuladas para o desenvolvemento de habilidades, continuando coas prácticas clínicas en centros asistenciais que permiten integrar e incorporar coñecementos, habilidades, actitudes e valores profesionais e explorar as diferentes realidades asistenciais.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Centros sanitarios
  • Socio-sanitarios, sociais, educativos, e outros (empresa, ONG, defensa, centros penitenciarios, exercicio libre...)

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Campus de Esteiro
15403 Ferrol

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis