Grao en Logopedia

2015/2016 · 240 créditos

Este grao habilita para exercer a profesión regulada de logopeda. Así, desenvolve estudos relacionados con todos os aspectos da comunicación que poden manifestarse como trastornos na voz, articulación, comprensión, simbolización e expresión oral e escrita, relacións sociais e pensamento.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Logopeda en centros hospitalarios
  • Residencias da terceira idade
  • Fundacións de disminuidos psíquicos e físicos
  • Asociacións de enfermos crónicos
  • Centros de ensinanza públicos e privados

Facultade de Ciencias da Educación

Campus de Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis