Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

2015/2016 · 240 créditos

Este grao proporciona unha formación ampla no ámbito dos estudos sobre o idioma, a literatura e a cultura no mundo hispánico. Estúdanse as diferentes ramas do saber filolóxico (gramática, pragmática, sociolingüística, historia da lingua, movementos e xéneros literarios, autoras e autores da literatura etc.) aplicadas ao español. Desta forma, o alumnado fica preparado para desenvolver con éxito as responsabilidades da súa actividade laboral.

Ao mesmo tempo, permite adquirir unha moi boa competencia plurilingüe (español, galego e inglés, aínda que tamén opcionalmente francés, italiano e portugués), o que redunda de xeito positivo nas competencias profesionais do seu estudantado.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Traducción e interpretación
  • Asesoramiento e mediación lingüística, cultural y editorial
  • Asesoramiento cultural e lingüístico no mundo empresarial
  • Crítica literaria
  • Medios de comunicación

Facultade de Filoloxía

Campus da Zapateira
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis