Grao en inglés: estudos Lingüísticos e Literarios

2015/2016 · 240 créditos · Plurilingüe
en

Proporciona unha ampla perspectiva das correntes lingüísticas e da ciencia literaria aplicadas ao inglés. Alén disto, facilita a adquisición de coñecementos avanzados das linguas e literaturas galega e española, ben como o coñecemento práctico doutros idiomas que escolle o propio alumnado (francés, italiano, portugués).

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Traducción e interpretación
  • Asesoramiento e mediación lingüística, cultural y editorial
  • Asesoramiento cultural e lingüístico no mundo empresarial
  • Crítica literaria
  • Medios de comunicación

Facultade de Filoloxía

Campus da Zapateira
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis