Grao en Información e Documentación

2015/2016 · 240 créditos

A información e a documentación son os núcleos centrais que comparten os profesionais que traballan en bibliotecas, centros de documentación e arquivos, así como os xestores de contidos de todo tipo de organizacións.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Bibliotecas (xenerais e especializadas)
  • Arquivos (administración pública e empresas)
  • Centros de información e documentación (medios de comunicación, editoriais, hospitais, empresas, etc.)
  • Empresas de servizos de documentación
  • Xestión cultural

Facultade de Humanidades e Documentación

Campus de Esteiro.
r/Doctor Vázquez Cabrera s/n
15403 Ferrol

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis