Grao en Humanidades

2015/2016 · 240 créditos

O Grao en Humanidades combina dous niveis de coñecemento: un xeral, centrado nas ciencias humanas, cun enfoque interdisciplinar e atención á perspectiva contemporánea; e outro instrumental e aplicado cuxo obxecto é capacitar o alumnado de forma básica para a actividade profesional. Así, os graduados en Humanidades atinxen unha formación versátil que lles permitirá adaptarse a unha sociedade en constante cambio, en que adquirirán coñecementos básicos sobre as grandes correntes artísticas e do pensamento, así como sobre a estrutura diacrónica do pasado e o comportamento das persoas en sociedade.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Docencia en secundaria
  • Dinamización cultural de concellos e entidades cívicas
  • Realización de proxectos culturais e administración cultural de empresas
  • Xestión do patrimonio histórico e cultural en todos os seus ámbitos
  • Labores de turismo cultural

Facultade de Humanidades e Documentación

Campus de Esteiro.
r/Doctor Vázquez Cabrera s/n
15403 Ferrol

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis