Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2015/2016 · 240 créditos

Proporciona unha ampla perspectiva das correntes lingüísticas e da ciencia literaria aplicadas ao galego e ao portugués. Alén disto, facilita a adquisición de coñecementos avanzados das linguas e literaturas española e inglesa, ben como o coñecemento práctico doutros idiomas que escolle o propio alumnado (francés, italiano).

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Investigación
  • Traducción e interpretación
  • Asesoramiento e mediación lingüística, cultural y editorial
  • Asesoramiento cultural e lingüístico no mundo empresarial
  • Normalización lingüística

Facultade de Filoloxía

Campus da Zapateira
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis