Grao en Arquitectura Técnica

2015/2016 · 240 créditos

O Grao de Arquitectura Técnica da UDC é o único que se imparte en Galicia que habilita para o exercicio da profesión regulada de arquitecto técnico. O período para esta formación é de catro anos.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Proxecto e Dirección de demolicións
  • Proxecto e Dirección de execución de obras de urbanización de rúas, prazas, xardís, parques públicos e de fincas privadas
  • Proxectos Básicos e de Execución e Dirección de obras de nova planta, adaptación, reforma, ampliación, consolidación, rehabilitación
  • Proxectos básicos e de execución, legalización e Dirección de obras de nova planta, de reformas, ampliacións, rehabilitacións, restauración e conservación
  • Proxectos de parcelación. Estudos-Valoración. Estimacións de costos. Medicións e Presupostos

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

Campus da Zapateira
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis