Grao en Tecnoloxías Mariñas

2015/2016 · 240 créditos

Os estudos do Grao en Tecnoloxías Mariñas teñen carácter tecnolóxico e dan acceso ao exercicio, a bordo de buques, das profesións de oficial e xefe/a de máquinas da mariña mercante.

O plan de estudos está deseñado para capacitar o alumnado de cara á realización de actividades de operación, mantemento e xestión de todas as instalacións con que conta un buque.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Oficial de Máquinas da Marina Mercante
  • Administración Marítima
  • Ensinanza
  • Navieras
  • Inspección e Sociedades de Clasificación de buques

Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Paseo de Ronda 51
15011 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis