Grao en Enxeñaría Informática

2015/2016 · 240 créditos · Plurilingüe
en

O título de Graduado/a en Enxeñaría Informática pola UDC propón a integración de todas as especialidades existentes en España, e é o único título en Galicia que asegura unha cobertura de todas as competencias que poden adquirirse hoxe en día no ámbito da Enxeñaría Informática: o estudante poderá elixir no 3º curso entre as especialidades de Computación, Enxeñaría de Computadores, Sistemas de Información, Tecnoloxías da Información e Enxeñaría do Software.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Programador de sistemas informáticos
  • Analista de tecnoloxías da información
  • Analista de sistemas informáticos
  • Profesor/docente/investigador (educación secundaria obrigatoria, ciclos formativos, universitario, etc.)
  • Director/xestor/consultor tecnoloxías da información

Facultade de Informática

Campus de Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis