Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

2015/2016 · 240 créditos

O Grao en Enxeñaría de Obras Públicas dá acceso á profesión regulada de enxeñeiro técnico de obras públicas.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Estudo e inspección de obras públicas
  • Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas
  • Empresas constructoras
  • Mantemento, conservación e explotación de obras públicas
  • Xestión, execución e construcción de obras públicas

E.T.S.E.C.C.P.

Campus de Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis