Grao en Enxeñaría Mecánica

2015/2016 · 240 créditos

A enxeñaría mecánica constitúe a base principal do progreso tecnolóxico na industria. Por este motivo, os enxeñeiros mecánicos son uns dos profesionais máis demandados non só nas ramas da construción ou as máquinas, mais tamén na industria en xeral.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Análisis, deseño e ensaio de máquinas, motores e sistemas mecánicos, en xeral
  • Sector automovilístico
  • Desenvolvemento de sistemas robotizados
  • Sistemas de fabricación. Técnicas de fabricación e organización da produción
  • Proxecto e construcción de fábricas e plantas industriais

Escola Politécnica Superior

Campus de Esteiro. r/ Mendizábal s/n
15403 Ferrol

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis