Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2015/2016 · 240 créditos

O deseño industrial, como disciplina, procura integrar dentro dos campos estratéxicos, produtivos e comerciais da empresa, todos aqueles atributos que o futuro usuario valorará nos produtos de forma emocional, funcional e sociocultural.

O deseño industrial é, das disciplinas integradas no desenvolvemento de produto, a máis próxima ao ser humano como usuario. O deseño ten as súas orixes históricas na necesidade de adaptar os produtos fabricados industrialmente ás tendencias e ás necesidades humanas de emotividade, notoriedade e diferenciación. Onde non hai diferenzas non hai valoración.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Ámbitos específicos do Grao en Inxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto
  • Gabinetes e Departamentos de Deseño en calqueira tipo de empresas industriais
  • Departamentos de Proxectos, de Investigación y Desenvolvemento, de Producción, de Comercialización e Marketing
  • Redacción e supervisión de proxectos de deseño industrial, estratéxicos, de desenvolvemento de produto, márketing etc. en estudios ou gabinetes de deseño
  • Dirección en empresas industriais ou da Administración pública

Escola Universitaria de Deseño Industrial

Campus de Esteiro
15403 Ferrol

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis