Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

2015/2016 · 240 créditos

O Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil é unha adaptación e mellora do primeiro ciclo da actual titulación de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos ao espazo europeo de educación superior. O obxectivo principal desta titulación é formar enxeñeiros cunha sólida base científica que poidan acceder ao Mestrado de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos coa mellor preparación posible.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Deseño e elaboración de proxectos de Enxeñaría
  • Planificación, execución e construcción en Enxeñaría
  • Xestión e dirección de empresas e institucións
  • Planificación e estratexia
  • Asesoramiento técnico e científico

E.T.S.E.C.C.P.

Campus de Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis