Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

2015/2016 · 240 créditos

O Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais representa a continuidade da titulación de Enxeñaría Industrial presente en España desde hai máis de 150 anos. O seu campo de actividade está orientado cara ao proxecto, a construcción e a produción na industria e os seus transformados en xeral, así como a moitas actividades do sector servizos.

Abrangue un gran número de campos, tanto tradicionais como de futuro: electrónica e automática, enxeñaría eléctrica, química industrial e medio, técnicas enerxéticas, metalurxia e enxeñaría de materiais, construción, organización industrial e fabricación.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Técnicas enerxéticas
  • Enerxías alternativas
  • Electrónica e automática
  • Inxeñaría eléctrica
  • Electromedicina e bioenxeñaría

Escola Politécnica Superior

Campus de Esteiro. r/ Mendizábal s/n
15403 Ferrol

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis