Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

2015/2016 · 240 créditos

A Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC foi pionera en introducir os itinerarios específicos curriculares no plan de estudos da licenciatura en Educación Física (xunto ao INEFC de Barcelona, 1992). Outra das iniciativas máis significativas e novas foi a elaboración do primeiro plan de estudos da licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, sendo o primeiro de España que transformou a anterior licenciatura (homologada á universitaria) na nova (no catálogo de titulacións). A primeira promoción en España desta titulación saíu da UDC no ano 1996. É, pois, unha das primeiras facultades da UDC que se incorporou ao plan experimental de avaliación da calidade, así como de elaborar o seu propio plan estratéxico (2003). A oferta formativa irase ampliando con éxito con diferentes posgraos como o Doutoramento en Educación Física (1993), transformado, ata a actualidade, en Ciencias da Actividade Física e Deporte. Avances e investigación. Participou xunto a 17 universidades europeas no Mestrado Europeo de Educación Física, e impartiu posgraos xunto diferentes universidades nacionais e estranxeiras

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Docencia
  • Promotor de actividad física para a saúde
  • Entrenador
  • Director deportivo

Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Avd. Ernesto Che Guevara 121
15179 Pazos, Liáns

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis