Grao en Educación Primaria

2015/2016 · 240 créditos

O Grao en Educación Primaria é un título da Facultade de Ciencias da Educación que habilita para a profesión regulada de mestre en educación primaria. Pertence á área de ciencias sociais e xurídicas, cunha duración de catro anos e 240 créditos ECTS na súa totalidade.

Os estudos de Maxisterio teñen unha longa tradición académica e coa actual reforma prodúcese un importante avance: a súa equiparación co resto das titulacións universitarias

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Mestre en Educación Primaria

Facultade de Ciencias da Educación

Campus de Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis