Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (A Coruña)

2015/2016 · 240 créditos

O Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos da Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña é unha titulación oficial que se inscribe na área de coñecemento das Ciencias Sociais e Xurídicas e que é impartida por un centro privado adscrito á Universidade da Coruña.

A formación presencial ao longo de catro cursos académicos (240 ECTS) ten por finalidade a formación de expertos no eido da organización do traballo, a xestión dos recursos humanos, a lexislación laboral e a facenda pública, alén de na xestión de políticas sociais. En definitiva, a formación de profesionais que se incorporen nun equipo multidisciplinar, con polivalencia funcional e capacidade de adaptación ás novas tecnoloxías co fin de daren resposta aos novos desafíos do mundo do traballo.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Graduado social/Asesor laboral
  • Dirección e xestión de recursos humanos
  • Xestión, mediación e intervención do mercado laboral
  • Axentes de empleo e desenvolvemento local
  • Prevención de riscos laborais

Escola Universitaria de Relacións Laborais

Leopoldo Alas Clarín, 2
15008 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis