Grao en Educación Infantil

2015/2016 · 240 créditos

O Grao en Educación Infantil é un título da Facultade de Ciencias da Educación. Pertence á área de Ciencias Sociais e Xurídicas, cunha duración de catro anos e 240 créditos ECTS na súa totalidade.

Os estudos de Maxisterio teñen unha longa tradición académica e coa actual reforma prodúcese un importante avance: a súa equiparación co resto das titulacións universitarias.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Docencia en Colexios de Infantiley Primaria públicos, concertados e privados
  • Docencia en Escolas Infantís públicas e privadas
  • Dinamización sociocultural en oturos centros de atención á infancia como ludotecas e salas de xogo que realizan actividades lúdicas ou en ONGs, asociacións e fundacións culturais
  • Elaboración de materiais en editoriais relacionadas con Educación Infantil

Facultade de Ciencias da Educación

Campus de Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis