Programa para a simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

2015/2016 · 402 créditos

A Universidade da Coruña, no seu obxectivo de presentar alternativas de formación que melloren a oferta dispoñible, posibilita que os estudantes poidan cursar de forma simultánea os estudos do Grao en Dereito e o Grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE) mediante a proposta dun programa conxunto elaborado pola Facultade de Dereito e a Facultade de Economía e Empresa sobre os plans de estudos oficiais.

Estes estudos veñen impartíndose nos devanditos centros desde hai catro anos, de maneira que no curso 2014-2015 se graduará a primeira promoción do Programa de simultaneidade nos graos de Dereito e ADE(neste curso 2013-2014 graduarase a sexta promoción da dupla titulación).

No curso 2013-2014 a nota de corte para acceder á simultaneidade do Grao en Dereito e do Grao en ADE, que soamente conta con 60 prazas, situouse nun 10,168.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Avogada/o (exercizo libre da profesión ou Avogado do Estado)
  • Xuíza/Xuíz
  • Procurador
  • Directivo empresarial nivel medio
  • Alta dirección

Facultade de Dereito

Campus de Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis