Grao en Dereito

2015/2016 · 240 créditos · Plurilingüe
en

Na Facultade de Dereito coruñesa vénse impartindo a titulación de Dereito dende hai vinte e cinco anos. O que supón que se graduaron máis de 3500 alumnos.

O Grao en Dereito como título oficial vénse impartindo na Facultade de Dereito dende hai cinco anos, de maneira que no curso presente 2013-2014 se graduará a segunda promoción.

O Grao en Dereito articúlase en catro cursos -240 créditos ECTS- e, á súa vez, cada curso en materias cuadrimestrais. Cunha media de cinco materias en cada cuadrimestre.

A media de alumnos por grupo é de 60 para as clases teóricas e de 20 para as prácticas.

A nota de corte no curso 2013-2014 para o Grao en Dereito (soamente se ofertan 120 prazas) situouse nun 7,348.

A nota de corte no curso 2013-2014 para a simultaneidade do Grao en Dereito + ADE (soamente se ofertan 60 prazas) situouse nun 10,168.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Avogada/o (exercizo libre da profesión ou Avogado do Estado)
  • Xuíza/Xuíz
  • Fiscal
  • Notaria/o
  • Profesor/a de Universidade

Facultade de Dereito

Campus de Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis