Grao en Educación Social

2015/2016 · 240 créditos

As educadores e os educadores sociais son profesionais encargados de daren resposta ás desigualdades sociais desde a educación, pero tamén desde perspectivas ligadas ás políticas de benestar social.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Educación de persoas adultas
  • Servizos sociais
  • Integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos
  • Animación sociocultural
  • Acción socioeducativa

Facultade de Ciencias da Educación

Campus de Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis