Grao en Comunicación Audiovisual

2015/2016 · 240 créditos

O graduado en Comunicación Audiovisual pola UDC recibirá unha dobre formación. Os contidos xerais e específicos do comunicador audiovisual xunto cos coñecementos necesarios para desenvolver as creacións dixitais, multimedia e animación.

Para conseguir estes obxetivos o centro conta con plató, estudo de son, material audiovisual e laboratorios de creación dixital que facilitan a formación integral do alumno nas materias do plan de estudos.

SAÍDAS PROFESIONAIS

  • Director
  • Guionista
  • Realizador audiovisual
  • Produtor
  • Gestor audiovisual

Facultade de Ciencias da Comunicación

Campus Elviña
15071 A Coruña

Tlf. 981 167 000 Exten.: 2904

Quero saber máis